Monday, October 19, 2020

Puhpa Kesavan IAS nata MSO nopawpazy ama pakySiaha, October 19, 2020: Atanoh Pp. Kesavan Siaha DC ta MSO nopawpazy ano ahmo awpa ta ahawna hawta, atahma nohta hmo yziezy reipahmaopa a cha. He daihti liah heta Siaha District liata Siku hawti zy ta academic session ama thao tihta Covid 19 vata rairuna y leipa ta ama chuna ama pazao thei nawpa ta hmala nawpa dah zy chhao reipahmaopa a cha. 

MSO la tawta Nursing School atahma taita pahypa a cha leipa pahypa a cha thei nawpa ta hmalakhei awpa ta DC ahaw ei ta, he hleikho ta NH - 54 Kaochao to Tipa pakaw ngapa liata mokhei awpa ta DC ama haw hleikho ta, Lapi chhiatuhpazy ta daihti bitaipa y leipa ta ama kho tih maita Lapi ama khaw tyhpa cha yzie hnei viapa ta siekheipa a cha thei nawpa ta DC hmala awpa ta chho ei ta DC heta Lapi khawpa he SP & DC zy biehneina a cha vata zawpi zy ta rairuna ama ty lei nawpa ta ryraona siekhei awpa achhua zie a reih hra. MSO Conference tlo nawpa khih Chhaolo pangaina lapi contract hriatuhpa zy ta ama chalisai hapa chhao, State biehneituhpa la rai pathaopa a cha hei thei nawpa ta avaw saohia awpa zie a reih hra.

Siaha DC Pp. Kesava heta rahri buana vata zawpi zy ta rairuna ama ty awpa pasai leipa ta, hmo ma parupazy ama y khiata cha a chatliena lata DC Office pahnosa awpa ta zawpi zy ahaw hra.

With inputs from: MSO Vyphao Info.

No comments:

Post a Comment