Monday, November 02, 2020

Siaha District liata No Tolerance Fortnight Report

*SIAHA DISTRICT LIATA NO TOLERANCE FORTHNIGHT REPORT*

DMG Siaha, Nov 1, 2020
Mawrâh state liata Covid 19 hri vâta No Tolerance Forthnight a hmâh haipa cha siekhei pazao lymâpa a châ. 

Atanoh liata dâh paraopa ama patupazy cha manôh 34 châ ei ta, phusa Rs 3400/- tlai pacheisapa ama châ. Atanoh liata Siaha vaih thokha tawhta dâh paraopa ama y leina su zy cha *ECM Vaih, Siaha Vaihpi I,II, III Meisavaih, Siahatlah I,II,III, New Siaha East II nata Council Vaih zy* ama châ. 

 Heta na heta No Tolerance Forthnight siekhei haiapa liata dâh paraopa manôh 508 tlai Siaha district liata patupa ama châ. Dâh ama paraopa tawhta phusa hmôpa zydua he Rs 50800/- tlai a tloh haw.

With inputs from: LD Beihrua via Deiva Media Group (WhatsApp).

No comments:

Post a Comment