Friday, December 25, 2020

Christmas 2020

Siaha, 25 Di (December), 2020:  Coronavirus (COVID-19) hri-iah vâta atakô Bei Zisu pina alyna kyhchhi cha kô hropa ta eima tao tyhpa hawhta tao thai awpa a cha khao leipa vata, Local Committee (ECM Local Church, New Colony, Siaha) ta ryhraona avaw taopa hawhta asyuh chiehpa ta ody to rai awpa ta biepathlupa hawhta, atanoh Christmas noh liata KTP Branch New Colony zy ta group pachhaihpa ta Ody tota ama vaw rai.

No comments:

Post a Comment